Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TrimB2BAE471769B4E7982BF11BBCDC035F2.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Tap_bai_nay.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu__Such_a_happy_day_that_soi_dongHy.flv YOUTH_DAY_2014_Huong_dan_tap_bai_nhay_chinh_thuc_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Youth_Day_2014.flv Nghi_thuc_Doi_TNTP_Ho_Chi_Minh_7_yeu_cau_doi_voi_Doi_vien.flv Hanh_khuc_thcs_nghia_trung.mp3 Hanh_Khuc_Doi_TNTP_TPHCM__Various_Artists.mp3 1.flv 6_Dau_Chan_Phia_Truoc__Beat__1.mp3 A_hung.flv Unit_6_A1.mp3 Trieu_bong_hongloan.swf Nt.mp3 Nt1.mp3 Cau_doi_SongXuan.jpg Hinhnentet20141.jpg HoChiMinhDepNhatTenNguoiAnhBang_4xu_hq.mp3 IMG_02003.jpg Tuyen_ngon_doc_lap1.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Bù Đăng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THÔNG BÁO CHUYỂN NGẠCH. NỘP CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 15 -6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quang Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:33' 31-05-2010
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TCCB
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ ĐĂNG.

  Căn cứ Công văn số: 296/SNV-CCVC, ngày 28/4/2009 của Sở Nội vụ về việc xét chuyển loại công chức, viên chức;
  Bộ phận TCCB thông báo Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS trong huyện rà soát các viên chức tại đơn vị mình có nhu cầu xét chuyển loại, làm hồ sơ gởi về phòng Giáo dục & Đào dạo chậm nhất ngày 28/6/2010.
  * Hồ sơ gồm:
  1/ Tờ trình đề nghị xét chuyển loại viên chức;
  2/ Đơn xin xét chuyển loại viên chức;
  3/ Bản nhận xét đánh giá của thủ trưởng quản lý trực tiếp về quá trình công tác của viên chức trong 3 năm gần nhất .
  4/ Bản sao Quyết định lương hiện hưởng;
  5/ Bản sao bằng PTTH, Chuyên môn, chứng chỉ được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngạch đề nghị xét chuyển loại.
  6/ Bản sao Hợp đồng lần đầu;
  7/ Quyết định bổ nhiệm vào ngạch;
  8/ Danh sách viên chức đề nghị xét chuyển loại năm 2010;

  Ghi chú: các văn bằng và quyết định phải công chứng nếu là quyết định phô tô.
  Nộp cho trường chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2010

  TRƯỜNG………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …………….. ngày……tháng…… năm 2010.

  BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

  Họ và tên:………………………………………………………….
  Sinh ngày:…………………………………………………………..
  Quê quán: xã…………………. Huyện:……………. Tỉnh……………..
  Đơn vị công tác:…………………………………………………………
  Chức vụ, nhiệm vụ đảm nhận:…………………………………………..

  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
  1/ Phẩm chất đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đàng và Nhà nước:
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  2/ Năng lực và hiệu quả công tác:
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  3/ kỷ luật lao động:
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  4/ Quan hệ phối hợp công tác:
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………..

  HIỆU TRƯỞNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ĐƠN XIN
  Xét chuyển loại viên chức
  Từ ngạch:…………….. lên ngạch:………………

  Kính gửi:
  - Hội đồng xét chuyển loại viên chức tỉnh Bình Phước
  - UBND huyện Bù Đăng;
  - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đăng.

  Họ và tên:……………………………………………………………..
  Sinh ngày:…………………………………………………………….
  Đơn vị công tác:………………………………………………………
  Nhiệm vụ đảm nhận:………………………………………………….
  Trình độ chuyên môn:…………………………………………………
  Trình độ QLNN:……………………………………………………….
  Trình độ ngoại ngữ:……………………….. Tin học:…………………
  Hiện dang xếp lương ở ngạch:…………………………………………
  Thời gian giữ ngạch ở công chức, viên chức loại:………. Tính đến thời điểm: 15/5/2010:…………………………………………………………
  Hệ số lương hiện hưởng:…………..bậc:………… thời gian nâng bậc lương lần sau:………………..
  Sau khi nghiên cứu tiên chuẩn, điều kiện xét chuyển loại viên chức tại công văn số: 296/SNV-CCVC, ngày 28/04/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, tôi thấy bản thân có đầy đủ điều kiện, tiên chuẩn để được xét chuyển loại viên chức.
  Tôi làn đơn này kính mong Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức chuyển cho tôi từ ngạch :…………… vào ngạch:………………...

  ………………. Ngày……… tháng……….. năm 2010
  NGƯỜI VIẾT ĐƠN


  Bù Đăng, giờ 7 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2010.
  Bộ phận TTCB thông báo

  ( Trần Phương Dung)

   
  Gửi ý kiến